GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cơ sở 1: Số 1 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

                   Cơ sở 2: Số 11, phố Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Email :  c1maidong-hm@hanoiedu.vn

Điện thoại :02436334048